Lushus - Zebra striped
Zebra striped

Do you do you like to
get me my zebra striped panties

Put me put me my
black and white striped panties on

Get get me
my panther print panties

I love I love you to
I love you to put me my red wet panties on

Look look Look look
Do you like to put me my zebra red wet panther print panties on